Stödboende Vattmyra

STÖDBOENDE VATTMYRA

OM VERKSAMHETEN

Vårt boende är helt nyrenoverat år 2021.

Fastigheten omfattas av hela 11 rum på hela 270 m² i två plan. På tomten innehar vi ett attefallshus på 30m²


Vår vision är att barnen/ungdomarna så snabbt som möjligt ska integrera sig till det svenska samhället men samtidigt behålla kontakten med sina nätverk/familjemedlemmar. 

Barnen/ungdomarna ska ha god och kvalitativ skolgång samtidigt som vi (personalen) hjälper dem med diverse jobbansökan m.m. Syftet och målet med placeringen är att dagen då ungdomarna skrivs ut ska de vara så pass självständiga att de kan klara sig själva.


Vår personalstyrka talar flertalet olika språk och har mångårig erfarhet från liknande verksamheter.

Boendestödets syfte är att stötta de unga  i att klara sitt hem och sin vardag. Stödet ska underlätta för den enskilde personen att hantera sin vardag. Det är individuellt anpassat och utformas i samarbete mellan den unge, handläggaren och boendestödjaren.


Boendestöd

Målgrupp : Barn och unga

Boendets storlek : 270

Åldersspann : 16 till och med 20

Lagrum : SoL, SoF 4 kap. 3 § SoF.

Antal Platser : 4

Föreståndare

 Shahab Tahwildaran


 Tel: 070 405 82 90

 E-post: info@ungasutopi.se

Hur Går Det Till?

STEG 1

Ni gör en placeringsförfrågan

via hemsidan, mail, eller telefon

STEG 2

Vi tar emot ditt mail alternativt telefonsamtal

STEG 3

Därefter bokar vi en passande tid för oss båda/alla

STEG 4

Sedan träffas barn/ungdom/socialsekreterare eventuell god man/vårnadshavare för ett platsbesök

Vi hjälper dig hitta lediga platser i våra verksamheter!

Placeringsförfrågan är Ungas Utopi's

service till dig som är handläggare. Vi kan snabbt hjälpa till att hitta den verksamhet som på bästa sätt möter behoven hos den som behöver vårt stöd. Vi ger dig information om våra verksamheter och vet var det finns lediga platser samt vilken typ av avtal vi har med olika kommuner. Vi hjälper till både vid akuta förfrågningar men även om placeringen är aktuell längre fram i tiden.