Placeringsförfrågan

Är du handläggare?


Vi hjälper dig med svar om lediga platser och akutplaceringar i våra boenden!

Vi hjälper dig hitta lediga platser i vår verksamhet!

Placeringsförfrågan är Ungas Utopi's service till dig som är handläggare. Vi kan snabbt hjälpa till att hitta den verksamhet som på bästa sätt möter behoven hos den som behöver vårt stöd.


Vi ger dig information om våra verksamheter och vet var det finns lediga platser. Vi hjälper till om ni vill boka ett studiebesök, eller vid akuta förfrågningar men även om placeringen inte är akut.

Hur Går Det Till?

STEG 1

Ni gör en placeringsförfrågan

via hemsidan, mail, eller telefon

STEG 2

Vi tar emot ditt mail alternativt telefonsamtal

STEG 3

Därefter bokar vi en passande tid för oss båda/alla

STEG 4

Sedan träffas barn/ungdom/socialsekreterare eventuell god man/vårnadshavare för ett platsbesök

Boendestöd

Målgrupp : Barn och unga

Boendets storlek : 270

Åldersspann : 16 till och med 20

Lagrum : SoL, SoF 4 kap. 3 § SoF.

Antal Platser : 4

Föreståndare

 Shahab Tahwildaran


 Tel: 070 405 82 90

 E-post: info@ungasutopi.se

Kontakta oss gärna direkt med din förfrågan!